A Mályi Természetvédelmi Egyesület 2012 decemberében alakult Mályiban azzal a céllal, hogy  az állami természetvédelem munkáját kiegészítve természet- és madárvédelmi tevékenységet folytasson a védett és nem védett területeken, továbbá elősegítse a madárvédelmi munkákat és növelje a madártani felmérések intenzitását Mályi kül - és belterületén.

Fokozott figyelmet fordítunk a Mályiban költő Gyurgyalag állományra a költőhelyek védelmére.

 

A Természetvédelmi Egyesület célja:

Természetvédelmi oltalom alatt álló, és még nem védett területek természeti értékeinek
kutatása, feltárása, károsodásuk megelőzése, természetvédelmi kezelése, a veszélyeztetett növény és állatfajok védelme

A községben található madárfajok védelme, védett és fokozottan védett állat és növényfajok védelme

A természetjárás szervezése, népszerűsítése,

A természet ápolása, annak fenntartása, környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése.

A lakosság természetvédelmi szemléletének kialakítása

Az Egyesület alapvető feladatai:

gyurgyalag védelem

madárfajok védelme;

odútelepek kialakítása;

téli etetőanyagok biztosítása;

költőhelyek kialakítása, bányafalak rendszeres rendbetétele;

télen madáretető helyek üzemeltetése

madárbarát kert program bevezetése

szemétgyűjtő akciók szervezése

a községben található állat és növényfajok védelme megismertetése

óvodai és iskolai természetvédelmi programok és bemutatók szervezése

 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.